Verden kan miste to tredjedeler av dyrelivet innen 2020, ifølge rapporten

Hogst og jordbruk er hovedårsakene til ødeleggelse av miljøer og dyrene som bor i dem

Neshorn

I følge den siste rapporten fra Living Planet Index, fra World Wildlife Fund (WWF), forventes antall ville dyr som lever på jorden å falle med to tredjedeler innen 2020, hvis ingenting gjøres for å redusere virkningen av menneskelige handlinger. Analyse av rapporten indikerer at dyrebestandene falt 58% mellom 1970 og 2012, med tap på vei til 67% i 2020.

Forskere fra WWF og Zoological Society of London hentet rapporten fra vitenskapelige data og fant at ødeleggelse av habitat, jakt og forurensning var skyld i en slik tilbakegang.

Den største årsaken til fallet i antall dyr er ødeleggelsen av ville områder for jordbruk og hogst: det meste av jordens landområde har allerede blitt påvirket av mennesker. Poaching og matutnyttelse er andre alvorlige faktorer på grunn av uholdbart fiske og jakt.

Forurensning er også et annet bekymringsfullt problem som påvirker dyr som spekkhogger og delfiner, som er alvorlig påvirket av industrielle forurensninger.


Kilde: Eco fra The Guardian

Original text