Superbatteri lover større effektivitet og kortere ladetid

Ny modell er et annet alternativ til fossilt drivstoff

Forskere ved University of Southern California har utviklet et nytt litiumbatteri som er tre ganger kraftigere enn det som er tilgjengelig på markedet, og som bare tar ti minutter å lade opp. Dette batteriet kan brukes i mange forskjellige enheter, fra mobiltelefoner til hybridbiler.

Nåværende batterimodeller, for å levere noe elektronisk produkt, bruker små "ark" grafittkarbon i hver av elektrodene som over tid forverres og reduserer effektiviteten.

Den store fordelen med denne nye enheten er det faktum at den har porøse silikon-nanorør som ikke forringes, og lar litiumioner bevege seg raskere inne i batteriet.

Til tross for risikoen forbundet med feilaktig avhending og miljøforurensning forårsaket av litium, som er et vedvarende organisk forurensende stoff (POP), ser dette nye batteriet ut som et alternativ til fossilt drivstofforbruk, mye brukt i produksjon av elektrisitet.

Batteriet er fortsatt i utviklings- og testfasen, men ifølge forskerne skal det komme på markedet rundt 2016.

Besøk vår resirkuleringssentral for å lære hvordan og hvor du skal kaste batteriene.