Vev forblir forvandlet til enkeltbanker

Oppdag PLOF, en bank laget av gjenbruk av industrielt vevsavfall

PLOF

Hver dag produserer tekstilindustrien tonn avfall. De er tekstiler av alle typer, kastet på grunn av overflødig produksjon, små produksjonsfeil eller feil med ufaglært arbeidskraft. Disse restene blir vanligvis kastet i søpla, eller brent, og mister all bruk som fremdeles kan ha, og bidrar dermed til forurensning av byer (enten luftforurensning fra brenning, eller forurensning av elver og vannmasser eller land , med feil avhending).

Men midt i dette "søppelet" er det mennesker som ser muligheter. Designerne av det belgiske studioet Atelier Belge opprettet en bank med resterende industrielle stoffer kalt PLOF. Ideen oppstod fra ønsket om kun å bruke landets egne produkter og å praktisere gjenbruk av tekstiler.

PLOFPLOF detalj

Stoffrester strimles og legges i en gjennomsiktig PE-plastemballasje, som deretter formes til å danne banken, med inkludering av knapper. På grunn av måten PLOF er laget på, og fordi blandingene av stoffer og farger aldri er de samme, er hver PLOF et unikt stykke.


Original text